Het PersoonsGebonden Budget (PGB) en Zorg In Natura (ZIN)

Indien u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, valt de dienstverlening van een professional organizer onder de zorgfunctie begeleiding. Het gaat hierbij om vergoeding voor de praktische hulp van een professional organizer. Ook wordt de begeleiding bij plannen en organiseren vergoed.

Vanaf 2015 kunt u mijn hulp ook uit Zorg in Natura betalen.

Het beschikbare geld voor begeleiding gaat vanaf 2015 naar de gemeenten. Wanneer u een PGB of ZIN aan wilt vragen kan dat via de WMO bij de gemeente van uw woonplaats.

Voor actuele informatie over het PGB kunt u de website van Per Saldo, de vereniging van PGB-houders, raadplegen: www.pgb.nl.