Opruimen met kinderen

Geef ze de ruimte!

In mijn beroep als organizer kom ik in gezinnen die iets aan hun woonsituatie willen veranderen. Meer overzicht in huis heeft altijd een positief effect op iedereen. Het is fijn als het in huis opgeruimd is en het daardoor gezelliger wordt.
Staat een ruimte vol dan loop je vast. Wanneer er weer ruimte is komt er beweging. Kinderen kunnen fijner spelen en hun creativiteit beter ontwikkelen. Wanneer er ruimte is en de spullen die je nodig hebt staan overzichtelijk bij elkaar dan is kiezen wat je gaat doen en geconcentreerd blijven in je spel of huiswerk veel eenvoudiger geworden.
De meeste kinderen vinden zelf opruimen een saaie en lastige klus. Er zijn 100 dingen te bedenken die leuker en interessanter zijn dan je kamer opruimen. Dus hoe maak je van opruimen een regelmatig terugkerend onderdeel in het leven van je kind.
Ik garandeer minder strijd over opruimen en meer resultaat voor iedereen, op korte termijn. Dat kan alleen wanneer je rekening houdt met de behoeftes van de ouders èn van hun kinderen.
Die behoeftes kunnen nogal uiteen lopen en er zal over accepteerbare en haalbare opruimresultaten gepraat moeten worden. Daarom gaan we eerst aan de slag met gedachtes en overtuigingen over opruimen. Hoe doe je dat als volwassene zelf en wat verwacht je van je kind.


Waar zitten de huidige belemmeringen?

- Je kind kan niet starten.
- Je kind heeft geen overzicht.
- Je kind kan geen afstand doen van spullen.
- Je kind kan het opruimen niet goed genoeg afmaken.
Ik luister naar wensen van ouders en kinderen, neem klachten serieus, maak knelpunten bespreekbaar en geef inzicht in de problematiek die er kan zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een kind of gezin met autisme en/of AD(H)D.


Welke oplossingen zijn er?

Wanneer je inzicht hebt in de belemmeringen bij het opruimen kunnen we vaardigheden in theorie en praktijk oefenen.
- Opruimvaardigheden voor ouders en kinderen.
- Planvaardigheden voor ouders en kinderen. Wie gaat wat opruimen? Wanneer ga je opruimen en waar leg je je spullen neer?
- Communicatievaardigheden en begeleidingsvaardigheden voor ouders. Hoe praat je over opruimen. Wanneer en waarbij geef je begeleiding en wanneer laat je ze los(ser) en geef je ze de ruimte?


Opruimen kun je leren door het samen te doen.

Als je wilt ga ik samen met je kind(eren)aan de slag. We gaan sorteren, keuzes maken, spullen een goede plek geven en we maken samen een plan om het te onderhouden.


Opruimen kun je leren.

Het is vol te houden als het systeem aansluit bij je eigen manier van denken, spelen en werken en het mee kan groeien met veranderingen.