Lopende en afgeronde opdrachten

In willekeurige volgorde


- Brugklasser met autisme en tics; slaapkamer leren opruimen en prikkelarme huiswerkplek gemaakt. (4x 2 uur)

- Gezin waarvan moeder met ADHD, vader en 3 kinderen met autisme.
Met moeder de overvolle zolder opgeruimd en daar slaapkamer kinderen gerealiseerd.
Garage opgeruimd en beter ingedeeld.
Weekplanning huishouden overzichtelijk en realistisch gemaakt.
Zorgverleners in kaart gebracht hun taken aangevuld of afscheid genomen.
Met vader eenvoudige huishoudelijke taken opgepakt en geoefend.
(1 jaar, 2x per maand, 4 uur )
nazorg 2x per jaar.

- Oudere dame; na overlijden partner samen huis opgeruimd (3x 2 uur).

- Vrouw met ADHD; 3x coaching en oude gezinspatronen doorbroken. Totale verandering op veel vlakken.

- Opdracht Gemeente Amsterdam; Ter voorbereiding op flexwerkplekken. Opruimen met 460 medewerkers. (8x hele dag ) met nazorg.

- Man met ADHD; grote problemen met concentratie, alles wat hij niet ziet is er niet, alleenstaand sociaal geïsoleerd en werkloos.
Chaos papier wegwerken. Oefenen postverwerking. Overzichtelijke weekagenda voor planning en aantekeningen gemaakt.
Er is een Jobcoach ingezet. (1 jaar, 3x per maand 2 uur)

- Gezin; samen een deel van de zolder opgeruimd daarna zelfstandig verder. (2x 3 uur)

- Vrouw met ADHD, borderliner, depressief, alleenstaand, sociaal geïsoleerd en werkloos;
Administratie sorteren, postverwerking en huis opruimen. (1 jaar, 2x per maand 3 uur)

- Oudere man; administratie opruimen en opnieuw indelen zodat partner het over kon nemen.
(5x 2 uur)

- Vrouw met ADHD, partner ADD. borderliner .
Ritme in huishouden en opruimen opbouwen
(2x per maand 3 uur samen coaching en opruimen)

- Moeder met Zoon A.S.S.; slaapkamer zoon prikkelvrij en gezellig gemaakt. ( 2x 2uur)

- Vrouw met ADD.
1 x per kwartaal samen opruimen en wekelijks kort e-mailcontact over voortgang.

- Gezin; moeder, vader en 3 kinderen A.S.S.; helpen met verhuizen en opnieuw indelen ruimtes in nieuwe huis. (8x 2 uur) daarna begeleiding bij onderhouden (1x per 2 maanden 2 uur).

- Vrouw met borderline persoonlijkheid; alle ruimtes huis opgeruimd en opnieuw ingedeeld.
( 2 jaar, 2 uur per maand).

- Vrouw met dystemie, angst- en dwangstoornissen (koop- en verzameldwang), afhankelijkheidsstoornis, psychoses, alleenwonend.
Levensbrede begeleiding sinds 2010 (3 uur per week)

- Gezin; moeder en 2 zonen autiseme, vader burn out.
Weekplanning huishouden inzichtelijk gemaakt. Deze geeft al jaren houvast en wordt indien nodig aangepast. Samen alle ruimtes huis, vaste volgorde, opgeruimd.
Coaching sociale vaardigheden. Coaching en praktische ondersteuning communicatie over opruimen met kinderen. Nieuwe praktische vaardigheden eigen maken i.v.m. overbelasting partner. (sinds 2012, indien mogelijk wekelijks 2 uur). 

- Brugklasser ADHD; kamer opgeruimd, (2x 2 uur) daarna leren onderhouden 3 x 1 uur per maand.

- Vrouw met ADHD; gezin met nog één thuiswonende zoon, partner zonder beperking.
Vol huis opgeruimd en overzichtelijk ingedeeld. ( 10 x 4 uur)
Werkplekorganisatie bedrijf. ( 5 x 4 uur)
Coaching en praktische ondersteuning thuis. (1x per maand)

- Gezin; moeder ADHD, kasten opgeruimd en opnieuw ingedeeld. ( 3x 2 uur).
Vrouw met ADD en A.S.S., veel argwaan en paniek.
Levensbrede begeleiding in vol huis. ( 3 jaar, 3x per maand 3 uur)

- Vrouw met borderliner persoonlijkheid, huis opgeruimd, ( 1 jaar 2x per maand 2 uur).

- Vrouw met dwarslaesie. 4 x per jaar administratie sorteren en opruimen.

- Man met progressieve spierziekte. Systeem voor administratie opgezet.

- Gezin; moeder ADHD, 1 kind ADHD, 1 kind A.S.S.
Plannen weekoverzicht, wat helpt om weer rust en plezier in gezin te krijgen, hulpverleners ingeschakeld voor vrijetijdsbesteding kinderen. ( 8x 2 uur)
Diverse ruimtes en kasten opgeruimd. (3x 2 uur)
Coaching inzicht problematiek en coaching praktische oplossingen ( 1x per maand 2 uur)

- Hoogbegaafde jongen ADHD en A.S.S.
uitzoeken spullen, leren opruimen.

- Man ADHD;
coaching en huis opruimen, 1x per kwartaal

- Echtpaar met vol huis,
8x coaching, daarna start huis opruimen en belemmeringen tegenkomen en bespreken.
( lopend naar behoefte)

- Man; dwangmatig verzamelaar, A.S.S.
Begeleiding met als doel, verhuizing en/of huisopruimen, sociale contacten opbouwen
Begeleiding ontspanning buitenshuis. ( 1x per week 1 uur of meer indien nodig)

- Man ADHD, vrouw A.S.S..
1x coachgesprek inzicht in elkaars opruimgedrag
2x samen opruimen.

8 jaar ervaring workshops bij Volksuniversiteit.

3 jaar ervaring lezingen bij Plusactiviteiten Castricum.